Tầng 1 (mặt sau) - Tòa nhà 18T2 - Lê Văn Lương - Hà Nội

Bs. Ngô Việt Anh

1. Trình độ chuyên môn
– Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội
– Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nha khoa tại trường Răng-Hàm-Mặt, trường Đại học Quốc Gia Chonnam, Gwangju, Hàn Quốc

2. Thế mạnh
– Phục hình
– Nội nha
– Chỉnh nha

3. Địa điểm làm việc
Phòng khám Nha khoa quốc tế Sentosa – Chi nhánh Hà Nội

Gửi bình luận

Nha khoa Quốc tế Sentosa -Tận tâm cùng bạn kiến tạo nụ cười!

Top Call Now Button