Tầng 1 (mặt sau) - Tòa nhà 18T2 - Lê Văn Lương - Hà Nội

Bs. Võ Long Vân

1. Trình độ chuyên môn
– Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y khoa Huế

2. Thế mạnh
– Nha khoa tổng quát
– Nha khoa thẩm mỹ
– Chỉnh nha

3. Địa điểm làm việc
Phòng khám Nha khoa quốc tế Sentosa – Chi nhánh Đà Nẵng

Gửi bình luận

Nha khoa Quốc tế Sentosa -Tận tâm cùng bạn kiến tạo nụ cười!

Top Call Now Button